Indlæser
Bestil i dag ✔ Levering indenfor 1 - 3 dage
Fragt fra 39 kr  ✦  GRATIS FRAGT ved køb over 1000 kr.


Læs om vores prisgaranti her  

Drone regler - Hvor må man flyve med drone privat og erhvervsmæssigt. Hvilke afstande skal man overholde - forsikringer - Dronetegn eller dronebevis?

➤ Privat droneflyvning

Hvem må flyve med drone?

Droner må flyves af både professionelle og private, men der findes forskellige regelsæt for dem.

Hobbyflyvning med drone

Du må flyve med droner, der vejer over 250 gram, når du har et dronetegn. Dronetegnet giver dig ret til at flyve med drone uden for bymæssigt område. Det er gratis at få et dronetegn, men for at få det, skal du gennemføre og bestå en teoriprøve med 12 spørgsmål.

Hvor gammel skal man være for at flyve med drone?

Alle med et dronetegn eller dronebevis må flyve med droner på over 250 gram.
Hvis du er under 15 år, skal du gennemføre og bestå testen til dronetegn sammen med en forælder eller værge.Er du under 12 år, skal der være en voksen med, når du flyver med drone.

Skal du flyve med en drone, der vejer over 7 kg, skal du være fyldt 16 år, med mindre flyvningen foregår fra en godkendt stormodelflyveplads.

Hvor må man flyve med drone?

Som privat dronefører må du kun flyve uden for bymæssigt område.
Det vil sige, at du som privat droneføre ikke må flyve i områder, der bruges til beboelse, erhverv eller rekreative formål, eksempelvis sportspladser, sommerhusområder, beboede campingpladser og bebyggede industri- og havneområder. Parker, strande eller andre rekreative områder, der ligger nær bymæssigt område, betragtes også som et bymæssigt område.

Droneluftrum

På hjemmesiden Droneluftrum.dk finder du et kort, som viser, hvor du ikke må flyve med din drone. Kortet kan også hentes som App. Appen kan downloades fra App Store eller Google Play (søg på droneluftrum). Appen kræver ikke særligt login og er gratis at anvende.

Modelflyvepladser

På flere modelflyvepladser kan man også flyve med droner. Find en oversigt over disse flyvepladser på hjemmesiden Modelflyvning.dk. Vær opmærksom på, at modelflyvepladsen kan kræve medlemskab, før flyvepladsen må anvendes.

I hvilken højde og afstand må man flyve?

Når du flyver med din drone, må du ikke udsætte andres liv og ejendom for fare eller anden unødig ulempe. Flyvehøjden må være op til 100 meter, og du skal hele tiden kunne se din drone under flyvningen.

Du skal som dronefører konstant overvåge luftrummet og afbryde flyvningen, hvis et bemandet luftfartøj nærmer sig. Du skal holde dig på 5 kilometers vandret afstand fra offentlige flyvepladser og 8 kilometers afstand fra militære flyvestationer.

Det er kun tilladt at flyve med droner over beboelsesejendomme og dertilhørende arealer, som er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, hvis du har fået ejerens tilladelse. Når du flyver med din drone, må den ikke komme nærmere end 50 meter vandret afstand fra bygninger, som anvendes til beboelse, erhverv, rekreative formål eller dyrehold, uden ejerens tilladelse.

Din drone skal altid være mere end 150 meter fra:

 • jernbaner og offentlige veje med trafik.
 • kongehusets ejendomme, ambassader, politiets ejendomme, kriminalforsorgens institutioner, fx fængsler, militære
 • områder og kolonne 3-virksomheder, som er risikovirksomheder, der fx opbevarer brændstoffer.
 • uheldssteder, hvor politi og øvrige beredskabsmyndigheder arbejder.

 

En drone må i øvrigt ikke flyve så tæt på andre droner, at der kan opstå fare for sammenstød. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 50 meter vandret afstand fra andre mennesker, medmindre disse er deltagere i eller tilskuere til flyvningen.

Registrering som droneejer

Når du som privatperson flyver med drone, må dronen maksimalt veje 25 kg. Vejer dronen mere end 250 g, skal du registrere dig som droneejer.
Du skal kun være registreret som droneejer én gang, selvom du ejer flere droner.

Registrering som droneejer foregår digitalt. Registreringen er gratis. Du skal have dit NemID klar, når du vil registrere dig.

Efter registreringen, får du tilsendt et nummer i Digital Post, som du skal sætte på dine droner sammen med dit navn og telefonnummer.

Ansøgning om dronetegn

Alle droneførere, som opererer droner over 250 gram skal have et dronetegn. Dronetegnet giver ret til flyvning med droner udenfor bymæssigt område.

Hvad koster et dronetegn?

Det er gratis at få et dronetegn, men for at opnå det, skal du gennemføre og bestå en teoriprøve bestående af 12 spørgsmål.

Hvordan får jeg et dronetegn?

For at få et dronetegn skal du gennemføre og bestå en teoriprøve bestående af 12 spørgsmål. Teoriprøven foregår digitalt Da du skal logge ind, skal du have dit NemID klar. Er du under 15 år, skal dine forældre eller værge logge ind med deres NemID.

Når du har bestået teoriprøven, bliver dronetegnet sendt til dig via Digital Post. Du skal altid have dronetegnet med dig, når du flyver droner over 250 gram.

Teorifilm om dronereglerne

Videoen beskriver de vigtigste droneregler for private.

Ansøg om Dronetegn her (teoriprøve) - Ansøgningen består af en teoriprøve med 12 spørgsmål. Du skal logge ind med din NemId for at tage prøven.
Hvilke forsikringer skal man have ved droneflyvning

Det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, hvis du flyver med drone.
Forsikringen skal leve op til en række betingelser - blandt andet at dække skader på op til 7 millioner kroner, hvis uheldet skulle være ude.

Ansvarsforsikringen dækker, hvis du med din drone gør skade på andre mennesker eller deres ting.

Du kan også tegne en dronekaskoforsikring, som dækker din drone, hvis den bliver ødelagt på grund af nedstyrtning eller sammenstød. En dronekaskoforsikring er ikke lovpligtig.

Må man tage billeder eller filme med drone?

Hvis du bruger din drone til at filme eller fotografere, skal du følge reglerne for fotografering på offentlige og private steder.
Reglerne for fotografering fremgår af 'Tv-overvågningsloven', 'Persondataforordningen' og 'Straffeloven'.

Droneflyvning om natten

Der gælder særlige krav, hvis du flyver med drone i tidsrummet mellem solnedgang og solopgang.
Ved natflyvning skal dronen skal være udstyret med lys, som gør det muligt for dig at se dronen under flyvningen, herunder hvordan dronen er orienteret i luften start- og landingsområde skal være belyst, så du kan se mennesker i området.
➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ 

➤ Professionel droneflyvningHvor må der flyves med drone?

Både private og professionelle må flyve med drone, men det er kun professionelle droneførere med et dronebevis, som kan få tilladelse til at flyve inden for bymæssigt område.

Et bymæssigt område er et område, der bruges til f.eks. beboelse, erhverv eller rekreative formål, eksempelvis sportspladser, sommerhusområder, beboede campingpladser og bebyggede industri- og havneområder. Parker, strande eller andre rekreative områder, der ligger nær bymæssigt område, betragtes også som et bymæssigt område.

 

Droneluftrum

På hjemmesiden Droneluftrum.dk finder du et kort, som viser, hvor du ikke må flyve med din drone. Kortet kan også hentes som App. Appen kan downloades fra App Store eller Google Play (søg på droneluftrum). Appen kræver ikke særligt login og er gratis at anvende.


I hvilken hoejde og afstand maa der flyves?

Når du flyver med din drone, må du ikke udsætte andres liv og ejendom for fare eller anden unødig ulempe. Flyvehøjden må være op til 100 meter, og du skal hele tiden kunne se din drone under flyvningen.
Du skal som dronefører konstant overvåge luftrummet og afbryde flyvningen, hvis et bemandet luftfartøj nærmer sig. Du skal holde dig på 8 kilometers afstand fra militære flyvestationer. Derudover skal du holde dig på 5 kilometers vandret afstand fra offentlige flyvepladser. Hvis du har et dronebevis er den tilladte afstand dog 2 km.

Det er kun tilladt at flyve med droner over beboelsesejendomme og dertilhørende arealer, som er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, hvis du har fået ejerens tilladelse. Når du flyver med din drone, må den ikke komme nærmere end 100 meter vandret afstand fra bygninger, som anvendes til beboelse, erhverv, rekreative formål eller dyrehold, uden ejerens tilladelse.

Når du har et dronebevis må du flyve helt ind til 15 meter over større offentlige veje. Det kræver dog en særlig tilladelse fra Vejdirektoratet.


Krav om registrering

Droner som skal anvendes til droneflyvning i bymæssigt område skal registreres hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Registreringen er gratis og foregår digitalt. Du skal have dit NemID medarbejdersignatur klar, når du vil registrere din drone.

Når dronen ikke anvendes længere, skal du huske at afregistrere dronen. 


Krav om dronebevis

Alle droneførere, som vil flyve med droner i forbindelse med et professionelt formål og inden for bymæssigt område, skal have et dronebevis, som erhverves på en godkendt droneskole.

På droneskolen skal der gennemføres et 2-3 dages kursus – længden afhænger af startvægten på din drone.
 

Dronebeviset giver blandt andet følgende lempelser i forhold til de almindelige regler:

 

 • flyvning i bymæssigt område
 • flyvning helt ind til 2 km til lufthavne
 • overflyvning af mennesker, hvis de har givet samtykke til overflyvning
 • flyvning helt ind til 15 meter til større offentlige veje

 

Droneførere, som har bestået en godkendt droneføreruddannelse på et godkendt uddannelses-sted, modtager dronebeviset direkte fra uddannelses--stedet.

Dronebeviserne tilsendes til den adresse som dronepiloten har registreret som den officielle adresse i Folkeregisteret. Man bør sikre at adressen i Folkeregistret til enhver tid er korrekt.

Krav om forsikring

Det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, hvis du flyver med en drone på over 250 gram.
Forsikringen skal leve op til en række betingelser - blandt andet at dække skader på op til 7 millioner kroner, hvis uheldet skulle være ude.

Ansvarsforsikringen dækker, hvis du med din drone gør skade på andre mennesker eller deres ting.

Du kan også tegne en dronekaskoforsikring, som dækker din drone, hvis den bliver ødelagt på grund af nedstyrtning eller sammenstød. En dronekaskoforsikring er dog ikke lovpligtig.


Lovpligtig underretning om flyvning i bymæssigt område

Ved erhvervsmæssig flyvning med mindre droner i bymæssigt område skal politiet i den politikreds, hvor flyvningen skal gennemføres, underrettes. Underretningen skal ske 24 timer før påbegyndt flyvning.


Fotografering med drone

Hvis du anvender din drone til at filme eller fotografere, skal du følge reglerne for fotografering på offentlige og private steder.

Reglerne for fotografering fremgår af 'Tv-overvågningsloven', 'Persondataforordningen' og 'Straffeloven'.


Flyvning i naturbeskyttelsesområder

Flyvning i såkaldte 'naturbeskyttelsesområder' kræver et professionelt formål og en særlig tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

En tilladelse vil i alle tilfælde være baseret på Miljøstyrelsens vurdering af evt. påvirkninger af naturen. For at søge om en særlig tilladelse skal følgende informationer fremsendes i god tid (30 dage):

 

 • Droneførerens dronebevis-nummer
 • Dronens registreringsnummer
 • Virksomhedens CVR-nr.
 • Formålet med flyvningen: hvorfor er det nødvendigt og hvad ønskes undersøgt
 • Hvornår flyvningen skal finde sted: det skal være angivet med datoer og tidspunkter
 • Hvor længe flyvningen skal vare, er der f.eks. gentagne flyvninger: det skal være angivet om der er tale om flere dage, uger eller måneder
 • Hvor skal dronen flyve og hvor skal droneføreren stå - angivet på et tydeligt kort: der skal være en præcis angivelse på kort, der viser hvor droneføreren skal stå på jorden og præcis angivelse af, hvilket areal dronen skal flyve hen over.Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - Droneregler.dk


Bestil dine varer trygt hos os  ✦  14 dages fuld fortrydelsesret

ToyTrade.dk ⇒ RC biler, RC kampvogne, RC både, Droner, Mini SegWays, SegBoards samt El løbehjul

RC bil eller fjernstyret bil, kært barn har mange navne. Her på ToyTrade.dk har vi et stort udvalg af RC biler fra bla. HPI Racing og Maverick RC. RC biler findes i mange forskellige skala og detaljegrader samt variation i udstyr og hastigheder. Desuden kan de indeddeles i RC bil der kører på nitromethan, RC bil der kører på benzin og RC biler der kører på batterier. Her er links til nogle af de populæreste RC biler i forskellige skala. Maverick ION Monstertruck RC bil, HPI Vorza FLUX RC bil, HPI Bullet MT 3.0 RC bil.

RC Tank eller fjernstyret kampvogn. Igen to sider af samme sag. RC tanks eller mere korrekt kampvogne findes også i mange forskellige variationer. ToyTrade.dk har som udgangspunkt 2 forskellige typer RC kampvogne. Med IR battlesystem og med BB bullets skydefunktion. Andre variationer af RC kampvogne, er detaljegraden samt hvor stor en del er produceret af metal eller plastik. En populær RC kampvogn er Leopard 2A6, som bla benyttes i det danske forsvar i dag.

Et par links til populære RC både. Super Mono X V3.0 RC speedbåd eller Motor Yacht Princess RC båd

Droner har gennemgået en rivende udvikling de sidste 10 år. Fra at være simpelt legetøj, findes der nu droner med avancerede flight-modes, GPS, Kameraer med 48MP stillbilleder og 4K video. Disse droner bruges i dag meget bredt. Fra hobby dronen til højtavancerede inspektions droner. De mest kendte droner er fra DJI. Den sidste nye fra DJI er Mavic Air 2 Dronen. Denne drone har bla. 48MP stillbilleder og 4K videokamera, samt et hav af andre funktioner. Se flere funktioner på linket.

En anden populær drone er DJI Mavic Mini Dronen. Den vejer kun 249 gram, men har stadig mange af de features de større droner har. Den er en perfekt begynder drone. I mange år var det Phantom serien fra DJI der førte an, nu er den foldbare drone fra Mavic serien den mest populære. Men DJI Phantom 4 Pro dronen og Phantom 4 Pro + dronen er stadig en rigtig god drone fra Phantom serien.

DJI Innovations udvikler også videokamera og videostabiliseringsudstyr. De sidste nye på det område er DJI OSMO Mobile 4 eller bare OM 4 til smartphones, og det lille videokamera DJI OSMO Pocket 2.

El køretøjer som Mini SegWay fra CHIC IO og deres originale SegBoard samt El løbehjul fra AMEWI!

Stort udvalg i NiMh batterier og LiPo batterier til alle RC bilerne, bådene kampvognene mm!

Webshop mærket       
Miljøvenligpakning

PriceRunner Købsgaranti

Ønskelister
Udvalg fra ToyTrade.dk
Tiger I Pro-Edition BB - RC Kampvogn

Tiger I Pro-Edition BB - RC Kampvogn

DKK 3.695,00

Mere
HPI Vorza Flux Waterproof - Fjernstyret bil

HPI Vorza Flux Waterproof - Fjernstyret bil

DKK 5.385,00

Mere
Maverick ION MT 1:18 Monster Truck - Fjernstyret Bil

Maverick ION MT 1:18 Monster Truck - Fjernstyret Bil

DKK 895,00

Mere
DJI Phantom 3 eller 2 dronen - Carbonforstærket propeller

DJI Phantom 3 eller 2 dronen - Carbonforstærket propeller

DKK 319,00

Mere
Parrot Hydrofoil Drone - Mini Hybrid Drone - Orak

Parrot Hydrofoil Drone - Mini Hybrid Drone - Orak

DKK 745,00

Mere
CHIC SegBoard

CHIC SegBoard

DKK 1.495,00

Mere
THOR 6A Mini Balance LiPo Multi Lader

THOR 6A Mini Balance LiPo Multi Lader

DKK 375,00

Mere
DJI Mavic Mini drone + gratis 32GB microSD-kort fra Sandisk

DJI Mavic Mini drone + gratis 32GB microSD-kort fra Sandisk

DKK 3.090,00

Mere
DJI Mavic Mini Drone - Fly More Combo + gratis 32GB microSD-kort fra Sandisk

DJI Mavic Mini Drone - Fly More Combo + gratis 32GB microSD-kort fra Sandisk

DKK 3.890,00

Mere
Fjernstyret Bil | HPI Racing Micro RS4 Nissan Skyline R34 GT-R

Fjernstyret Bil | HPI Racing Micro RS4 Nissan Skyline R34 GT-R

DKK 1.495,00

Mere
DJI Osmo Mobile 3 (Combo)

DJI Osmo Mobile 3 (Combo)

DKK 995,00

Mere
DJI Mavic Air 2 Drone

DJI Mavic Air 2 Drone

DKK 6.490,00

Mere
DJI Mavic Air 2 Drone - Fly More Combo

DJI Mavic Air 2 Drone - Fly More Combo

DKK 7.990,00

Mere
Plazma 6.0V 4300mAh Ni-MH Baja RX Batteri Pakke

Plazma 6.0V 4300mAh Ni-MH Baja RX Batteri Pakke

DKK 279,00

Mere
HPI Racing Reactor 200 Charger (EU)

HPI Racing Reactor 200 Charger (EU)

DKK 275,00

Mere
KV-2 754(r) grå Pro-Edition BB - Fjernstyret kampvogn

KV-2 754(r) grå Pro-Edition BB - Fjernstyret kampvogn

DKK 3.695,00

Mere
HPI Savage XS Chevrolet El Camino SS - Fjernstyret bil

HPI Savage XS Chevrolet El Camino SS - Fjernstyret bil

DKK 2.895,00

Mere
Maverick Phantom XT Monstertruck - Fjernstyret Bil

Maverick Phantom XT Monstertruck - Fjernstyret Bil

DKK 1.195,00

Mere
DJI OM 4 - DJI OSMO Mobile 4

DJI OM 4 - DJI OSMO Mobile 4

DKK 1.190,00

Mere
Hammerhead Buggy 2WD Offroad 1:6 RC Bil Brushless

Hammerhead Buggy 2WD Offroad 1:6 RC Bil Brushless

DKK 3.795,00

Mere
DJI OSMO Pocket 2

DJI OSMO Pocket 2

DKK 2.990,00

Mere